Közhasznúsági Jelentés 2006


a. Számviteli beszámoló

A számviteli beszámolót mellékeljük: beszamolo_2007.doc

b. A költségvetési támogatások felhasználásról szóló kimutatás

2006. évben szervezetünk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta:

1.Balatonalmádi Város Önkormányzatától 110.000 Ft-ot kaptunk az "Addig üsd a vasat, amíg meleg" Koppa György almádi kovácsmester tiszteletére rendezett Kovácstalálkozó megrendezésének költségeire. A támogatást a megjelölt célra költöttük, és felhasználásáról elszámoltunk.

2. A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 370.000 Ft-ot nyertünk működési költségeink fedezésére. A felhasználás folyamatban van, az elszámolási határidő 2006. 06. 30.

3. A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 697.000 Ft-ot nyertünk az Egyesület honlapjának elkészítésére. A fenti összegből 48.590 Ft-ot nem költöttünk el, ezt visszautaltuk, a 648.410 Ft felhasználásról rendben elszámoltunk.

4. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 200.000 Ft-ot nyertünk a Bátorságpróba - kortárs népművészet előadássorozat és kiállítás megszervezésének költségeire. A támogatást a megjelölt célra költöttük, a felhasználásáról rendben elszámoltunk.

c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az egyesület vagyona eFt-tal nőtt az alábbiak szerint:

2005 2006 Változás összeg %
Saját tőke 584 885 301 151,54
Tárgyévi eredmény 301
Eszközök 584 885 301 151,54
Tárgyévi eszközök 0 0 0
Pénzeszközök 584 885 301


Pénzeszközök változása:

Összeg
Nyitó pénzeszközök 583 912 Ft
Bevételek 2 364 230 Ft
Tagdíjak 156 500 Ft
Önkormányzati támogatások 110 000 Ft
Társadalmi szervezetek támogatásai 100 000 Ft
Pályázatok bevételei 1 218 410 Ft
SZJA 1 % 23 539 Ft
Népművészeti tevékenység bevételei 754 132 Ft
Kapott bankkamat 1 649 Ft
Kiadások 2 063 322 Ft
Anyagbeszerzés 139 460 Ft
Szolgáltatások 1 613 701 Ft
Szállítási ktg 179 495 Ft
Étkezés 8 300 Ft
Szövetségi befizetések 6 000 Ft
Részvételi díjak 27 000 Ft
Bankköltség 41 374 Ft
Postaköltség 39 347 Ft
Egyéb költség 8 645 Ft
Záró pénzeszközök 884 820 Ft


d. Cél szerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk 2006. évben nem nyújtott juttatást senkinek.

e. Kapott támogatások

Egyesületünk 2006. évben az alábbi támogatásokat kapta:

Önkormányzati támogatások 110 000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 1 018 410 Ft
Nemzeti Kulturális Alap 200 000 Ft
Társadalmi szervezetek támogatása 100 000 Ft
SZJA 1% 23 539 Ft
Összesen: 1 451 949 Ft


f. Vezető tisztségviselők juttatásai

Egyesületünk 2006. évben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek.

g. Tartalmi beszámoló

A 2005. évben megújult elnökséget meglepte a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatónőjének döntése, miszerint 2006. március 31.-el felmondott az egyesület titkári feladatait ellátó dolgozójának. A meglepő fordulat ellenére az éves feladattervet sikerült teljesíteni, bár az év közbeni költözés jelentősen nehezítette a munkát. Az új "felállás" még inkább a pályázatok és együttműködések irányába orientálta az elnökség tagjait.

2006. évben megvalósult programok:

Kiállítások: Játszóházak, kézműves foglalkozások: Rendezvények, amelyen részt vettünk, egyesületünket képviseltettük: Rendezvényeink: